TRANS-KIER piasek, żwir, roboty ziemne

o firmieofertagaleriadokumentykontakt

 
     
  Zasady przetwarzania danych zbieranych w związku z korespondencją e-mailową. Szanowni Państwo, niniejszy komunikat jest adresowany do osób fizycznych. W związku z przesłaną wiadomością, zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest PPH i UR "TRANS-KIER" sp. z o.o. ul. Piastowska 31 58-340 Głuszyca (adres do korespondencji: ul. Kłodzka 16, 58-340 Głuszyca, adres e-mail: biuro@transkier.pl). Cel przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od treści wiadomości. Jeśli z treści zapytania nie wynika nic innego, celem przetwarzania będzie co do zasady skontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b RODO (a następnie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. obsłudze hostingowej, IT, i innym osobom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej Spółki (w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania). O ile nie wynika nic innego z charakteru zadanego pytania lub charakteru przesłanej oferty, Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przechowywane przez okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji - albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych osobowych. Informujemy, że w dowolnie wybranym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, do właściwego organu nadzorczego. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zrealizowania innego celu przetwarzania.  
 
 
polityka prywatnosci
o firmieofertagaleriadokumentykontakt